Χαρακτική - Ζωγραφική - Εφαρμογές

  Ευρετήριο Άρθρου

  Διεθνείς Συμμετοχές - International Appearances

  1983

      

  MODERN GREEK PRINTS L.T.D. London

  1984

   

  8TH BRITISH INTERNATIONAL PRINT BIENNALE Bradford,
  INTERGAFIK  '84 Berlin

  1985

   

  4TH BIENNIALE OF EUROPEAN GRAPHIC ART, Baden - Baden

     

  PRINT BIENNALE VARNA '85, VARNA

     

  16TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, Ljubljana

     

  4TH BIENNIALE OF EUROPEAN GRAPHIC ART, Brussels

     

  ARTE FIERA, Bologna

     

  4TH BIENNIALE OF EUROPEAN GRAPHIC ART, Copenhagen

  1986

   

  ENGRAVING, Berlin D.D.R.

  1987

   

  17TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, Ljubljana

  1988

   

  CONTEMPORARY GREEK GRAPHIC ART, Warsaw, Kilcen, Poznan (Πολωνία, οργάνωση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος)

     

  CONTEMPORARY GREEK GRAPHIC ART, Artists of the Soviet Union, Moscow (οργάνωση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος)

     

  CONTEMPORARY GREEK PAINTING, Sofia (οργάνωση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος)

  1989

   

  1ST BHARAT BHAVAN INTERNATIONAL BIENNIALE OF PRINTS, Roopankar Modern Art Gallery, Bhopal (Ινδία)

     

  NORWEGIAN INTERNATIONAL PRINT TRIENNALE, Fredrikstad, (Νορβηγία)

     

  L'EUROPE DES GRAVEURS, Bibliotheque Municipale, Grenoble

  1993

   

  1ST EGYPTIAN INTERNATIONAL PRINT BIENNALE, Cairo

  2008

   

  TEM SANAT GALERISI, Istanbul

  2009  

  INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART BIENNALE OF ARAD, Arad, Rumania

   

  Με την ομάδα Κέντρο Χαρακτικής
  In association with the “Engraving Center” group

  1989

      

  Venice, Italy, Gallery Segno Grafico in cooperation with the International Engraving Center of Venice. 
  Rome, Italy, Cultural Center of the International Union of Engravers

  1991

    Berlin, Mutter Fourage Gallery

  1992

   

  Coruna, Euroamericana de Grabado

  1993

   

  Bologna, Galleria Circolo Artistico Cambetola, Italia, Forli Sala Communale